Jakie wymogi muszą spełniać firmy oferujące przewóz osób?

Jak rozumie się samo przez się polskie prawo zakłada bardzo surowe kary za nieegzekwowanie przez przewoźników wszystkich zasad dotyczących przewożenia ludzi. Naprawdę w szeregu przypadków kontrole przeprowadzane są w przypadku przewoźników, jacy zajmują się przewożeniem dzieci, na przykład na wyjazdy szkolne bądź też kolonie. Istnieje nawet zapis, który mówi o tym, iż przed zaplanowanym wyjazdem, każdy rodzic ma prawo zgłosić wyjazd dzieci na policję. Wówczas wysyłany zostaje patrol, który ma za zadanie przeprowadzić dokładną kontrolę. Rzecz jasna w takiej sytuacji sprawdza się w pierwszej kolejności trzeźwość kierowcy.

Kolejnym etapem tak przeprowadzanej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego auta. Wiadomo przecież, że autobus, jaki jest zepsuty nie powinien wyjeżdżać na drogę. Głównie w sytuacji, kiedy wiezie kilkadziesiąt uczniów. Policja ma prawo również zażądać od kierowcy tak zwanej książki przewozowej. Powinien w nią być wyposażony każdy pojazd, który prowadzi przewóz osób – zobacz przewóz osób Racibórz. W takiej książce wpisuje się miejsce rozpoczęcia podróży, punkt docelowy oraz miejsca przekraczania granicy, jeśli ma to miejsce. Poza tym policja kontrolująca może również zażyczyć sobie przekazania wiadomości zapisanych na tachografie. Przede wszystkim służy to sprawdzeniu, czy kierowcy przestrzegają ustawowo określonego czasu pracowania. A tutaj przepisy są niesłychanie restrykcyjne.

Naturalnie wypada także pamiętać o tym, że pojazd transportujący dzieci i młodzież musi być oznakowany wyjątkowymi tablicami, aby inni użytkownicy ruchu mieli świadomość, że danym autobusem przewożone są dzieci i ze w związku z tym trzeba zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z zasadami, transport osób powinien odbywać się też w obecności pilota wycieczek, który może wylegitymować się wyjątkowymi uprawnieniami. Jeżeli jest to wyjazd za granicę, pilot musi mieć także potwierdzoną znajomość języka kraju docelowego lub innego języka, który został uzgodniony z zagranicznym kontrahentem. W czasie podróży należy robić wskazanej długości przerwy, a w trakcie jazdy autokarem wszyscy pasażerowie powinni posiadać zapięte pasy.

You may also like...